مشاوره تحصیلی ،مدرسه،کنکور،ارشد،دکتری،زبان

بیان و درک شفاهی: مشاور در درجه اول باید بتواند مشکلات افراد را از صحبت هایشان بفهمد و سپس راهکار ها را به بهترین و ساده ترین حالت ممکن انتقال دهد ، در این قسمت مشاور نیاز به فن بیان خوب و استفاده از زبان بدن دارد. یکی از بهترین مزیت های مشاوره این است که نیاز به حضور فیزیکی ندارد و می توانید در هر موقعیتی و در هر مکانی بدون سختی و مشکل با مشاور خود تماس بگیرید و از مشورت و راهنمایی های آن با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتری استفاده کنید. آخرین معیار مهم برای انتخاب بهترین مشاور تحصیلی که در این مطلب به آن میپردازیم، امکان دسترسی دانش آموز به مشاور تحصیلی است. بلکه دانش آموزان هم باید در این زمینه تعادل را رعایت کنند تا ارتباط متقابل خوبی بین مشاور و دانش آموز ایجاد شود. علاوه بر این انتخاب شغل، گرایش در مقطع ارشد و یا تغییر رشته و مهاجرت نیز از جمله مهمترین دغدغههای دانشجویان محسوب میشود.

مشاوره تحصیلی به دانشآموزان یاری میکند ویژگیها و استعدادهای خود را مناسبتر شناخته و به موارد و خصوصیاتی که به آنها توجه نداشتهاند و یا میزان پرداختن به آنها کمتر بوده، بیشتر توجه نمایند علاوه بر این اطلاعات آنها را در زمینههای مختلف تحصیلی تحکیم کرده و در صورت وجود نواقصی در عملکردشان آنهارا شناسایی و راهحلهایی برای از بین بردن نواقص ارائه میدهد و بدین گونه دانشآموزان توانایی دارند کارکرد بهتری نسبت به گذشته در زمینه درسی داشته باشند و انتخابهای بهتری انجام دهند و مشکلات محتمل را نیز یرطرف نمایند. مشاور تحصیلی خانواده را از ویژگی ها و استعدادهای کمتر دیده شده ی فرزندشان آگاه می سازد و مهارت های لازم برای موفقیت او را به آنها می آموزد. مشاور تحصیلی با همکاری معلم، خانواده و مسئولان مدرسه میتواند دانشآموزان را در جهت رفع مشکلات تحصیلی، خانوادگیف روانی و تأمین ثبات عاطفی یاری داده و در نهایت، نیل به اهداف آموزش و پرورش را محقق سازد. مشاور با اطلاع رسانی در زمینه تربیتی و تحصیلی و شغلی به شکوفایی استعدادها و احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس و خودشناسی و ارتقای سلامت روانی دانش آموز کمک می کند و او را از مواجه شدن با مشکلات روانی و عاطفی باز می دارد و کمک می کند تا به سازگاری عاطفی معقولی در جامعه برسد.

در مورد چنین دانشآموزانی مشاور بایست برای فراگیری دروس پایه از مرحله ای که دانش آموز ضعف دارد برنامهریزی کند و با یاری خانواده ضهف پایهای اورا جبران سازد. او همچنین با آموزش مهارت های مطالعه و یادگیری ، روش های برنامه ریزی درسی، ارائه راهکارهایی برای غلبه بر افت تحصیلی ، استرس و اضطراب امتحانات و حتی کمک به انجام یک انتخاب رشته صحیح و منطقی؛ زمینه لازم برای موفقیت تحصیلی و شغلی دانش آموزان و حتی دانشجویان را فراهم می سازد. رواننشناس می تواند در ایجاد انگیزه، کاهش استرس و اضطراب ناشی از کنکور، روش صحیح مطالعه، جمع بندی، برنامه ریزی و تعیین اهداف کمک بزرگی باشد. در امر تحصیل، والدین نقش بسزایی دارند بطوریکه عامل خانواده از عوامل اساسی و مهم در زمینه پیشرفت تحصیلی دانشآموز یا وقوع افت تحصیلی است انگیزهها و علایق تحصیلی دانشآموز در خانواده شکل یافته و به آن جهت داده میشود و گذرگاه برای هدایت آن مهیا میشود خانواده سرعت دانشآموز در وصول به اهداف تحصیلی را تسریع میکند خانوادههای بدون انگیزه و بدون اطلاع و غیرفعال موجب کاهش سرعت پیشرفت دانشآموزان با استعداد میشوند بدین جهت در فرایند مشاوره تحصیلی لزوم انجام مشاوره با والدینضرورت و اهمیت خاصی پیدا میکند از اینرو لازم است والدین و بطور کلی خانواده نیز اطلاعات لازم از ویژگیها و استعدادهای کودکان خود کسب نمایند و شرایط و امکانات مفیدیبرای فرزندانشان مهیا نمایند.

به هر حال تمایل دارند روشهایی علمی و مفید را از مشاور تحصیلی خود بیاموزند تا کارآیی آنها را در زمینه تحصیلی بالا ببرد. برخی دانشآموزان و خانوادههای آنها مایلند عملکرد خود را در زمینه تحصیل بهبود بخشند این دانشآموزان ممکن است دانشآموزانی میانه و یا قوی باشند بهرحال تمایلدارند روشهایی را بیاموزند و اطلاعاتی مناسب و مفید کسب کنند که کارایی آنها را در زمینه تحصیلی بالا میبرد مشاوره تحصیلی، چنین راهکارهایی را برای اشخاص مهیا میسازد و بر احتمال موفقیت آنها در سطح پیشرفتهتر میافزاید. بویژه که در طی سالهای اخیر گرایش داوطلبین برای شرکت در کنکور رشته علوم تجربی به شدت افزایش یافته است و همین مسئله رقابت برای تصاحب صندلی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای تهران را سخت و پیچیده کرده است. مرحله نوجوانی در انتقال علم و دانش به نوجوانان مرحله با اهمیتی شمرده میشود با دقت به اینکه نوجوان از دید ذهنی دارای تفکر انتزاعی میشود، علوم را بطور انتزاعی درک میکند و عموما با جنبههای مختلف علم و مهارتهای مورد احتیاج مشاغل آتیه آشنا میشود. درنهایت و بهعنوان جمع بندی به شما پیشنهاد میکنیم در انتخاب مشاور تحصیلی برای کنکور ۱۴۰۰ یا برای سالهای پایه عجله نکنید و نهایت دقت را به کار بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید